HYDROUSA project in Greek media

HYDROUSA was disseminated in Greek online media and in local newspapers of Lesvos island. http://www.amna.gr/home/article/310285/Tha-potizoume-me-ugra-lumata-kai-tha-plenoume-me-brochino-nero http://nealesvou.gr/potisma-chorafion-me-epexergasmena-lymata/

Read article